اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت هزینه های همایش و ثبت نام
1400-05-12

پژوهشگران محترم

بخش پرداخت هزینه ها در سامانه فعال گردید. لطفا در صورتیکه مقاله شما پذیرش شده است، با توجه به راهنمای موجود در منوی "ثبت نام"->"جدول هزینه ها و راهنمای پرداخت" هزینه مقاله خود را پرداخت و فیش واریزی را در سایت بارگذاری نمایید. افرادی که مقاله آنها پذیرش نشده است و یا به تازگی قصد ثبت نام در سایت و ارسال مقاله را دارند نیازی به پرداخت هزینه نیست و در صورت پرداخت وجه واریزی بازگردانده نخواهد شد. همچنین کاربرانی که به تازگی قصد ثبت نام در سایت را دارند گزینه نوع عضویت را یکی از موارد به دلخواه انتخاب کنند.