تمدید مهلت ارسال مقالات
1400-02-07

به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقاله به نخستین همایش آموزه های تربیتی در متون ادبی تا بیستم مردادماه ۱۴۰۰ تمدید گردید.