برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1,200,000 ریال
در صورتیکه عضو هیئت علمی بوده و مقاله شما پذیرفته شده است این نوع عضویت را انتخاب نمایید.
500,000 ریال
در صورتیکه عضو هیئت علمی بوده و متقاضی صدور گواهی حضور همایش می باشید این نوع عضویت را انتخاب نمایید.
850,000 ریال
در صورتیکه جزو معلمان یا دانشجویان و یا فارغ التحصیلان می باشید و مقاله شما پذیرفته شده است این نوع عضویت را انتخاب نمایید.
500,000 ریال
در صورتیکه جزو معلمان یا دانشجویان و یا فارغ التحصیلان می باشید و متقاضی صدور گواهی حضور در همایش می باشید این نوع عضویت را انتخاب نمایید.
950,000 ریال
در صورتیکه مقاله شما پذیرفته شده این نوع عضویت را انتخاب نمایید.
450,000 ریال
در صورتیکه متقاضی صدور گواهی حضور در همایش می باشید این نوع عضویت را انتخاب نمایید.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.