تغییر زمان برگزاری همایش
1400-02-07

به اطلاع می رساند به دلیل طولانی شدن موج چهارم کرونا و نامشخص بودن شرایط تاریخ برگزاری همایش از سوم خردادماه ۱۴۰۰ به دوم شهریورماه ۱۴۰۰ تغییر یافت.