اطلاعیه دوم در خصوص پرداخت هزینه های همایش
1400-05-16

پژوهشگران گرامی

تایید پرداخت شما پس از استعلام از امور مالی دانشگاه و به صورت دستی توسط مدیر سامانه انجام می شود و این مرحله اندکی زمانبر می باشد. لطفا تا انجام تاییدیه پرداخت خود صبور باشید و از تماسهای مکرر با همکاران مختلف دانشگاه خودداری نمایید. 

با تشکر