نحوه برگزاری همایش
1400-05-24

همایش ملی آموزه های تربیتی در متون ادبی در روز سه شنبه دوم شهریور ماه به صورت مجازی برگزار می گردد. جهت مشاهده سین برنامه های همایش به منوی "اطلاعات همایش" > "سین برنامه های همایش" مراجعه فرمایید. 

جهت شرکت در همایش به لینک https://vc.cfu.ac.ir/kerman-shahidbahonar/ مراجعه فرمایید. 

جهت شرکت در همایش نیاز به دانلود و نصب نرم افزار adobe connect می باشد. این نرم افزار را می توانید از لینک http://mohtava.kermancfu.ir/#Software%2F%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%2F%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA دریافت نمایید.