آخرین مهلت پرداخت هزینه پذیرش مقاله
1400-05-28

پژوهشگران محترمی که مقاله آنها پذیرفته شده است لطفا حداکثر تا روز سه شنبه دوم شهریورماه نسبت به پرداخت هزینه های مقاله خود اقدام نمایند. جهت اطلاع از جدول هزینه ها و راهنمای پرداخت لطفا به منوی "ثبت نام" > "جدول هزینه ها و راهنمای پرداخت" مراجعه نمایید.